Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Nabídka služeb

Nabídka služeb

Planografické práce

 • Velkoformátový tisk

Společnost PALABA a. s. nově poskytuje služby v oblasti planografických prací (velkoformátový tisk).

Aktuální ceník naleznete ke stažení ve formátu PDF zde.

Informace a kontakt:

PALABA a. s.
Ing. Vladimír Jirouch
Netovická 875
274 01 Slaný

Telefon: 725 029 235, 312 571 224
E-mail: jirouch@palaba.cz

 

Pronájem nebytových prostor

 • Výrobní prostory
 • Skladové prostory (temperované, netemperované)
 • Kancelářské prostory
 • Venkovní zpevněné či nezpevněné plochy

Areál se nachází ve Slaném (Středočeský kraj) ve vzdálenosti cca 20 km od mezinárodního letiště Ruzyně, dostupný po dálnici D7, resp. I/7 Chomutov – Louny – Slaný – Praha a železnicí po trati Kralupy n. Vlt. – Louny.

Rozkládá se na pozemku o rozloze 7,1 ha a je nepřetržitě střežen bezpečnostní agenturou. Inženýrské sítě jsou komplexně zajištěny. Areál je přístupný i pro těžká nákladní vozidla a v případě potřeby je možno zprovoznit přilehlou železniční vlečku. V blízkosti se nachází rovněž autobusové zastávky (včetně PID) a železniční zastávka.

Areál je vzhledem k technickému i profesnímu vybavení schopný uspokojit i nejnáročnější zákazníky. Nájemcům jsou poskytovány komplexní služby dle jejich individuálních požadavků. Je možno využít i doplňující služby – např. manipulační techniku, dopravu, likvidaci odpadu, pronájem kontejnerů na odpad, archivní a spisové služby a rovněž i vedení účetnictví.

Nově jsou nabízeny krátkodobé pronájmy pro přechodné uskladnění movitých věcí

 • Dočasné uskladnění movitých věcí, které jsou předmětem dědického či exekutorského řízení
 • Manipulace a odvoz movitých věcí potřebnou manipulační technikou
 • Možnost zajištění oceňovacích služeb.

Výše ceny pronájmu souvisí s velikostí pronajatých ploch a dobou pronájmu. Na dodávky médií jsou uzavírány samostatné smlouvy.

S případnými dotazy, či žádostí o prohlídku objektů se obracejte na:

PALABA a. s.
Jan Vitín
Netovická 875
274 01 Slaný

Telefon: 603 225 920, 312 571 227
E-mail: info@palaba.cz, vitin@palaba.cz 

Ekonomické služby

 • Vedení účetnictví


Účetní program POHODA

Kontakty:

PALABA a.s.
Ing. Božena Dudová 

Netovická 875
274 01 Slaný

Telefon: 312 571 109
E-mail: info@palaba.cz, dudova@palaba.cz 

Archivní a spisové služby

PALABA a. s. ve svém areálu zahájila v listopadu 2003 provoz komerční spisovny.

Spisovna je provozována na základě povolení Státního oblastního archivu v Praze. Pracovníci spisovny jsou odborně vyškoleni.

Prostory spisovny splňují požadavky pro uložení písemností (teplota, vlhkost, bezprašnost, protipožární opatření apod.). Budova, ve které je spisovna umístěna, má odpovídající pojištění a nachází se v areálu, který je oplocen a nepřetržitě střežen profesionální bezpečností agenturou.

Písemnosti se archivují a ukládají ve smyslu zákona o archivnictví č. 499/2004 Sb. v platném znění a prováděcích vyhlášek po předepsanou dobu.

Nabízíme veškeré činnosti v oblasti péče o archivní a spisový materiál, a to od poradenství až k fyzickému převzetí, uložení a zpracování materiálů:

 • poradenská činnost
 • převzetí a doprava spisového materiálu
 • roztřídění písemností dle kategorií (A, S) a zákonné délky skladování
 • počítačová evidence písemností
 • uskladnění písemností typu „S“
 • vypracování skartačního plánu
 • předání archiválií státnímu archivu
 • vyhledávání informací z uložených dat
 • zpracování každoročních skartačních návrhů
 • zajištění skartace po uplynutí zákonných lhůt
 • průběžné ukládání spisového materiálu

Zpracováváme spisový materiál živých i likvidovaných společností.

Kontakty:

PALABA a.s.
Miloslava Hajná 

Netovická 875
274 01 Slaný

Telefon: 312 571 315
E-mail: info@palaba.cz, hajna@palaba.cz