Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Historie

Historie

1919 – založení firmy „Pála a spol. továrna elektrických článků a baterií ve Slaném“ v prostorách bývalého cukrovaru, výrobní program: elektrotechnické zdroje proudu (baterie a články)

1920 – přeměna na „Pála a spol., akciová továrna na elektrické články a baterie se sídlem ve Slaném“

1921–1924 – budování obchodní sítě v Čechách i na Slovensku, mapovány možnosti exportu

1925–1926 – výstavba nové továrny (přízemní výrobní budova, část určena pro administrativní účely), koupě přilehlých hospodářských budov s pozemky

1927–1930 – hospodářský vzestup společnosti, ale i vzestup její konkurence, expanze na zahraniční trhy (např. Maďarsko, Anglie Jugoslávie, Podkarpatská Rus), nákup nového strojního zařízení, získání licence na výrobu kapesních svítilen

1931–1933 – zhoršování situace na tuzemském trhu, nová konkurence Pražská akumulátorka, problémy s exportem, prudký pokles cen, diverzifikace výrobního programu a obchodních aktivit (svítilnová pouzdra, žárovky, bateriové radiopřijímače, olověné akumulátory a další)

1934–1939 – ústup hospodářské krize, rozšiřování nebateriových obchodů, rozšíření výrobního sortimentu např. o výrobu ochranných plynových masek, nový název „Pála akc. spol.“, nové propagační a obchodní metody (vč. podomního prodeje)

1940–1945 – hospodářská činnost společnosti bez větších změn, zatýkání a věznění vedoucích pracovníků společnosti vč. zakladatele a majitele J. J. Pály, znárodnění společnosti zestátněním na základě vyhlášky ministra průmyslu č. 100 sbírky, o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků

1946–1948 – zřízen národní podnik Bateria, do kterého bylo začleněno postupně 18 firem

1949–1965 – osamostatňování některých závodů, národní podnik začleněn do organizace TESLA – Podniky elektroniky a slaboproudé techniky

1966–1987 – výstavba nových objektů, rozvoj oddělení výzkumu a vývoje, začlenění do organizace TESLA – Spotrebná elektronika, koncern Bratislava, rozšíření sortimentu o zdroje pro měřicí a laboratorní přístroje, meteorologické stanice, spojovací a sdělovací techniku, vojenskou techniku atd.

1988–1990 – zrušení koncernu a osamostatnění státního podniku Bateria Slaný

1991 – založen první česko-americký podnik Ralston/Bateria spol. s r. o.

1992–1996 – schválen privatizační projekt, transformace na akciovou společnost a převod hlavního výrobního programu do Ralston/Bateria spol. s r. o. vč. 2/3 zaměstnanců, změna názvu společnosti na PALABA a. s., provozování obslužných činností a hledání nových aktivit (výrobních, obchodních)

1996 – prodej účastnického podílu v Ralston/Bateria spol. s r. o.

1997 – vznik samostatných dceřiných společností Nástrojárna PALABA s. r. o. a Bateria Slaný CZ, s. r. o.

1998–2018 – správa majetkových podílů a provozování průmyslového areálu vč. poskytování doprovodných služeb nájemcům, poskytování archivních
a spisových služeb

2019 – předmět činnosti zůstává beze změny. V roce 2019 proběhla oslava 100. výročí od založení firmy. U této příležitosti byla vydána vlastní publikace
"100 let nestačí Dějiny slánských baterií 1919–2019" a uspořádána výstava.

kapesníček.JPG

 

pozvánka.jpg

2020–2021 – období poznamenáno v celém světě covidovou pandemií. Infekční nemocí Covid-19 onemocněli postupně téměř všichni zaměstnanci společnosti  a řada zaměstnanců nájemců. Dopady do činnosti společnosti a do jejího hospodaření byly naštěstí velmi mírné.

2022 – tento rok poznamenán pokračujícím nárůstem cen energií způsobených následky covidové pandemie a zahájenou ruskou agresí vůči Ukrajině
v únoru 2022, která probíhala po celý zbytek roku. Hospodářství zažívá turbulentní výkyvy cen napříč všemi obory, inflace se dostává na úroveň překračující 15 %. Společnost se nadále věnuje hlavnímu předmětu své činnosti, a to pronájmu prostor vč. dodávky doprovodných služeb a dodávky energií. Portfolio nájemců je stabilizováno, pokračuje se v modernizaci energetického hospodářství a posílení přívodu el. energie do některých prostor.
V průběhu roku prodán se ztrátou obchodní podíl v dceřiné společnosti Bateria Slaný CZ, s. r. o. spolu s ochrannými známkami Bateria. Díky této transakci se i výsledek hospodaření společnosti dostává do záporných hodnot. Společnost se připravuje na prudké navýšení cen plynu od r. 2023, kterým je celý areál vytápěn, a připravuje projekt vybudování menší fotovoltaické elektrárny v areálu.

 

Další informace lze najít například v těchto knižních publikacích nebo zdrojích:

  • Světlo & síla  75 let firmy PALABA aneb co uměl český management za 1. republiky, autor Milan Stompfe, vydala PALABA a. s., 1994
  • Historie a současnost podnikání na Kladensku a na Slánsku, autoři PhDr. Zdeněk Kuchyňka, Libor Dobner a Jiří Jankovec, vydavatelství Městské knihy s.r.o., 2005
  • Prokletí továrníka Pály, autor Jiří Červenka, vydavatelství Gelton, 2007
  • Továrník Pála a lepší Slaný – katalog výstavy k 135. výročí narození vynálezce, továrníka a starosty města Jaroslava Jana Pály, vydavatel Vlastivědné muzeum Slaný, 2017
  • Jarmila Fricová, roz. Pálová – Paměť národa, dostupné z https://www.pametnaroda.cz/cs/fricova-roz-palova-jarmila-1929